Výuka

Škola se otevírá v 7:30.
Výuka se zahajuje v 8:30. Všichni žáci by měli být v 8:25 připraveni k výuce.
Dopolední blok: 8:30-10:00, 10:30-12:15
Oběd: 13:00-14:00h
Odpolední výuka/zájmové útvary: 14:00-16:00
Možnost vyzvednutí/odchod žáků: 13:45-14:00

Přehled odpoledních zájmových útvarů/kroužků:

Pondělí: DRAMATICKÁ výchova/Hudba
Úterý:    ANGLIČTINA – zážitková (native speaker)
Středa:  SPORTovky - atletika, gymnastika, míčové hry
Čtvrtek: KERAMIKA/ 3D tiskárna + robotika
Pátek:    školní družina do 16 h

Odpolední kroužky jsou dobrovolné a jsou zahrnuty v ceně školného. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

Paralelně k zájmovým útvarům/kroužkům funguje školní družina pro děti, které nejsou na kroužek v daný den  přihlášené. Školní družina je každý den v čase od 14 - 16h. Pobyt ve školní družině je zahrnut v ceně školného. ŠD má svůj program, který je na každý den tématicky zaměřen: 

Pondělí: Projekty (na stanovené téma si hrajeme, prezentujee, komunikujeme)

Úterý: Hry (vekovní, deskové, společenské,se začleněním anglicého jazkya..)

Středa: Pohyb, tanec, cvičení, jóga (Hýbeme se ať už venku či uvnitř, s hudbou i bez hudby..)

Čtvrtek: Tvoření (vyrábíme, kreslíme, malujeme, šijeme, háčkujeme, tvoříme)

Pátek : Knihy, procházky ( čteme, výletujeme.. reagujem na počasí a potřeby našich účastníků) 

ŠD  upřednostňuje pobyt žáků mladších ročníků. Pokud kapacita umožňuje lze přihlásit do ŠD i žáky 5. a 6. ročníku. 

 

HRA NA KYTARU: 

Nabízíme výuku hry na kytaru (akordová) v rozsahu výukové lekce  - 50min.

Pondělí: 16:10-17:00 (pokročilí) a  pátek: 14:00-14:50 (začátečníci)

Cena: 150 Kč/h/žák. Je nutné se předem přihlásit na každé pololetí. Úhrada je za 15 lekcí na pololetí, které budou vždy odučeny. Náhrada za nepřítomnost žáka není možná.

Cílem není hra podle not, etudy a podobně, cílem je naučit děti zahrát akordový doprovod, kde nosnou melodií je zpěv hráče a dalších zpěváků. Výuku začínáme v jednoduché tónině D-dur, která je take zdravá a vhodná pro hlasivky dětí před mutací. Postupem výuky se přechází i k jiným toninam, zkvalitnění práce pravé ruky a schopnosti transpozice z tóniny do tóniny. 
Do hodin integrujeme hudební nauku velmi nenásilně a nenápadně, vždy tvoří 10% času z lekce. Součástí hodin je zpěv a rytmizace. 
U dětí není něco jako "nemá vlohy", každé dítě má vlohy a pokud se trenují a dítě praktikuje hudbu, má vždy úspěch.
 
Výuka kytary bude otevřena pro  max. 5 žáků najednou, v případě většího zájmu otevřeme více termínů. 
 
JAZYKOVÉ lekce: ITALSKÝ, RUSKÝ a FRANCOUZSKÝ JAZYK (výuka AJ a NJ je  u nás ve škole povinná) 
 
Nabízíme výuku doplňkových cizích jazyků pod vedením lektorů - rodilých mluvčí se znalostí českého jazyka . Lekce 60min.
Cena: 150 Kč/h/žák. Je nutné se předem přihlásit na každé pololetí. Úhrada je za 15 lekcí na pololetí, které budou vždy odučeny. Náhrada za nepřítomnost žáka není možná.
 
Lekce budou otevřeny pouze při minimálním počtu přihlášených žáků 5. 
 
Cílem je zábavnou formou začít komunikovat ve vybraném jazyce. Od počáteční znalosti pár slovíček a větných spojení až po schopnost domluvit se v určitých situacích. Chceme, aby nás to bavilo a chtěli jsme se dorozumět a porozumět v jiném než českém jazyce.   

Zadejte heslo pro přihlášení