Výuka

Škola se otevírá v 7:30.
Výuka se zahajuje v 8:30. Všichni žáci by měli být v 8:25 připraveni k výuce.
Dopolední blok: 8:30-10:00, 10:30-12:15
Oběd: 13:00-14:00h
Odpolední aktivity: 14:00-16:00
Možnost vyzvednutí/odchod žáků: 13:45-14:00

Přehled odpoledních aktivit:

Pondělí: DRAMATICKÁ výchova/Hudba
Úterý:   ANGLIČTINA – zážitková (native speaker)
Středa:  SPORTovky - atletika, gymnastika, míčové hry
Čtvrtek: VĚDA/pokusy/ROBOTIKA
Pátek: odpolední program není, škola se uzavírá ve 14 h

Odpolední aktivity jsou dobrovolné a jsou zahrnuty v ceně školného. 

HRA NA KYTARU:

Nabízíme výuku hry na kytaru (akordová) v rozsahu výukové lekce  - 50min.

Pondělí: 16:10-17:00 ( pokročilí) a  pátek: 14:00-14:50 (začátečníci)

Cena: 150 Kč/h/žák. Je nutné se předem přihlásit na každé pololetí. Úhrada je za 15 lekcí na pololetí, které budou vždy odučeny. Náhrada za nepřítomnost žáka není možná.

Cílem není hra podle not, etudy a podobně, cílem je naučit děti zahrát akordový doprovod, kde nosnou melodií je zpěv hráče a dalších zpěváků. Výuku začínáme v jednoduché tónině D-dur, která je take zdravá a vhodná pro hlasivky dětí před mutací. Postupem výuky se přechází i k jiným toninam, zkvalitnění práce pravé ruky a schopnosti transpozice z tóniny do tóniny. 
Do hodin integrujeme hudební nauku velmi nenásilně a nenápadně, vždy tvoří 10% času z lekce. Součástí hodin je zpěv a rytmizace. 
U dětí není něco jako "nemá vlohy", každé dítě má vlohy a pokud se trenují a dítě praktikuje hudbu, má vždy úspěch.
 
Výuka kytary bude otevřena pro  max. 5 žáků najednou, v případě většího zájmu otevřeme více termínů. 

Zadejte heslo pro přihlášení