Výuka

Škola se otevírá v 7:30.
Výuka se zahajuje v 8:30. Všichni žáci by měli být v 8:25 připraveni k výuce.
Dopolední blok: 8:30-10:00, 10:30-12:15
Oběd: 13:00-14:00h
Odpolední výuka/zájmové útvary: 14:00-16:00
Možnost vyzvednutí/odchod žáků: 13:45-14:00

Přehled odpoledních zájmových útvarů/kroužků:

Pondělí: Výtvarná tvorba s výtvarnicí Markétou/ výuka kytary, TURISŤÁČEK pro 1. a 2.roč,/ počítačová GRAFIKA pro 2. stupeň

Úterý: SPORTOVKY 14-15:45/ ROBOTIKA /MUZIKÁL - Hudebně- divadelní pro 2. stupeň

Středa: DIVADELNÍ - dramatická výchova s angličtinou 1. stupeň  / DESKOVÉ HRY ( od 2. roč. výše pro všechny)/ Přírodovědný EKOKROUŽEK pro 2.stupeň

Čtvrtek: KERAMIKA/  zábavná ANGLIČTINA ( native speaker)

nabídka: RUČNÍ PRÁCE (vyšívání, háčkování, šití ) od 3.roč. - bude určeno odpoledne
Pátek: školní družina do 16 h , UKULELE pro začátečníky,  výuka KYTARY

Odpolední kroužky jsou dobrovolné, zapisujeme na základě odevzdané přihlášky a většina je zahrnuta v ceně školného.

Výtvarná tvorba - vhodná pro žáky od 2. ročníku a starších, přijímáme max. 12 žáků, budou probíhat i venkovní plenéry , placený kroužek

Turisťáček - venkovní pobyty, procházky, výlety do okolí s nejmladšími žáky (školní skaut:)

Sportovky - vhodné pro žáčky 2. ročníku a starších, lekce probíhají buď preferujeme ve venku ( podle počasí) nebo v prostorách tělocvičny OA v Berouně, max. do 15 žáků

Divadelní ( dramatický) kroužek s aktivním zapojením anglického jazyka - výběr podle nadání a zájmu, pro  žáky 1. stupně, max. 15 žáků

Strategické deskové hry - vhodné pro žáky do 2.ročníku a starší výše věkově neomezeno, předpoklad čtení s porozuměním, max. 12 žáků (placený kroužek)

Keramika - vhodná pro mladší žáky od 1. ročníku, max. 12 žáků, příspěvek na materiál

Robotika - vhodné pro starší žáky cca. od 3./4. ročníku , základy programování, práce s technologiemi, virtuální realitou apod., do 10 žáků

Zábavná angličtina - vhodná pro každého, rozdělujeme do skupin podle konverzační úrovně, základ je komunikace v aj, rodilý mluvčí, neomezený počet zájemců

Pro 2. stupeň: 

Grafika - počítačová, výtvarná, pochopení práce s Photoshopem, Ilustratorem, základy PR, tvorba Loga webstránek atd.

Hudebně- divadelní kroužek s muzikálovým zaměřením- pro všechny co rádi zpívají, tančí, hrají, vyprávějí,  mají rádi hudbu třeba reprodukovanou, i ale  i ti, co  tvoří třeba kulisy, choreografii:)

Přírodovědný Ekokroužek  - poznáváme přírodu jinak v souvislostech, pobyty venku, pozorování, základy ekologie, Ekoprojekty

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Paralelně k zájmovým útvarům/kroužkům funguje školní družina pro děti, které nejsou na kroužek v daný den přihlášené. Školní družina je každý den v čase od 14 - 16h. Pobyt ve školní družině je zahrnut v ceně školného. ŠD má svůj program, který je na každý den tématicky zaměřen. 

V rámci ŠD probíhá i čtenářská dílna a zaměřujeme se zejména na pobyt venku.

ŠD upřednostňuje pobyt žáků mladších ročníků. Pokud kapacita umožňuje lze přihlásit do ŠD i žáky 4. a 5. ročníku do školního klubu


HRA NA KYTARU: 

Nabízíme výuku hry na kytaru (akordová) v rozsahu výukové lekce - 50min.

Středa a pátek

Cena: 150 Kč/h/žák. Je nutné se předem přihlásit na každé pololetí. Úhrada je za 15 lekcí na pololetí, které budou vždy odučeny. Náhrada za nepřítomnost žáka není možná.

Cílem není hra podle not, etudy a podobně, cílem je naučit děti zahrát akordový doprovod, kde nosnou melodií je zpěv hráče a dalších zpěváků. Výuku začínáme v jednoduché tónině D-dur, která je take zdravá a vhodná pro hlasivky dětí před mutací. Postupem výuky se přechází i k jiným toninam, zkvalitnění práce pravé ruky a schopnosti transpozice z tóniny do tóniny.
Do hodin integrujeme hudební nauku velmi nenásilně a nenápadně, vždy tvoří 10% času z lekce. Součástí hodin je zpěv a rytmizace.
U dětí není něco jako "nemá vlohy", každé dítě má vlohy a pokud se trénují a dítě praktikuje hudbu, má vždy úspěch.

Výuka kytary bude otevřena pro max. 6 žáků najednou, v případě většího zájmu otevřeme více termínů.

JAZYKOVÉ lekce:  nabídka  RUSKÝ a FRANCOUZSKÝ JAZYK, dojednáváme čínštinu, (výuka AJ a NJ je u nás ve škole povinná)

Nabízíme výuku doplňkových cizích jazyků pod vedením lektorů - rodilých mluvčí se znalostí českého jazyka . Lekce 60min.
Cena: 150 Kč/h/žák. Je nutné se předem přihlásit na každé pololetí. Úhrada je za 15 lekcí na pololetí, které budou vždy odučeny. Náhrada za nepřítomnost žáka není možná.

Lekce budou otevřeny pouze při minimálním počtu přihlášených žáků 5.

Cílem je zábavnou formou začít komunikovat ve vybraném jazyce. Od počáteční znalosti pár slovíček a větných spojení až po schopnost domluvit se v určitých situacích. Chceme, aby nás to bavilo a chtěli jsme se dorozumět a porozumět v jiném než českém jazyce.